AltınPuan- Çaba Destek Vakfı/DERNEĞİ Girişimi
Çaba Destek Vakfı/Derneği Girişimi

Siz de Katılın, Gençlerimizin Çabasına Destek Olun

estra.stepara.com

Detaylı Bilgi için: https://www.stepara.com/altinpuan/

Hikayemiz: Dijital AltınPuan

Üniversite öğrencilerimizin kampüse gelemelerini, derselere katılmalarını ve öğrenme çabalarını destekleyen AltınPuan “Başarı için Çaba Destek Projesi”nin dijital platforma adaptasyonudur.

Projenin Arkaplanı ve Hazırlık Uygulamaları

AltınPuan, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Mali Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Memduh ASLAN tarafından 2022-2023 yılı Güz Döneminde 2. sınıflarda Kamu Mali Hukuku ile 4. sınıflarda Kambiyo Hukuku kapsamında verilen Genel Para Hukuku derslerinde oyunla öğrenme tekniği kullanılarak dijital para, paranın fonksiyonları, konvertibilite gibi kavramları proje ile öğrenirken ayrıca bir sosyal destek uygulaması olarak geliştirilmiş ve öğrencileri ile uygulanmıştır. Dersler hibrit olarak uygulanarak hem sınıfta yüz yüze hem de online da dersler eşanlı olarak tamamlanmıştır.

Her haftalık ders için belirlenen 30 AltınPuan, 14 hafta 2 ders için ihraç edilmiştir. Her bir kupür 5 AltınPuan olarak oluşturulmuştur. Dersin yüz-yüze kısmına katılan ve ders içinde sorulan sorulara cevap verebilen 6 öğrenciye 5’er AltınPuan verilmiştir. Öğrenciler dersi almasalar bile diğer sınıftaki derse katılarak orada da sorulan soruyu cevaplayarak AltınPuan alma olanakları tanınmıştır. Ödev alan ve sınıfta yaptıklarını ödevleri anlatan öğrenciler ile vize sınavlarında en yüksek not olan ilk öğrenciye de AltınPuan verilmiştir. Sınavda kullanılan AltınPuanlar sıralamada dikkate alınmıştır. Öğrenci AltınPuan’a hak kazandığında Kupür dersin hocası tarafından tarih imza ve ne amaçla verildiği öğrencininin numarasının son 3 rakamı yazılarak tam ciro usulü ile teslim edilmiştir. Kupürlere her biri bağımsız seri numarası verilmiş ve ön yüzleri imzalanarak yetkisiz çoğaltılması önlenmiştir. Tam ciro şartı getirilerek yetkisiz ele geçirenlerin kullanması engellenmiştir.

Şaban Yıldırım (Kantin)
AltınPuan’ın İlk Paydaşı

Öğrencilerimizin AltınPuanları şu şekilde kullanmalarına olanak tanınmıştır

  • Öğrencilerin ALtınPuan’ı kurallara uygun bir şekilde elde etmeleri halinde sınav kağıdına (vize, mazeret, final, bütünleme ayrımı olmaksızın) eklemeleri halinde mevcut puanlarına ekledikleri değerde puan ekletebilmek
  • Tam ciro usulüne uygun olarak tarih devrettiği öğrencinin numarasının son üç rakamı ile ne karşılığı devir yapıldığını (ivazlı/ivazsız, koşullu/koşulsuz her türlü devir hakkı tanınmıştır) yazmak kaydı ile başkasına serbestçe devredebilmek
  • Her bir AltınPuan karşılığında 5TL’lik anlaşmalı paydaşlarımızdan ürünle değiştirebilmek

Hukuk Fakültesi kantini ile yapmış olduğumuz anlaşma gereğince Kantin işletmecisi; tam ciro ile elde ettiği AltınPuan’ı dersin hocasına iade ettiğinde bunun bedelini tahsil edebileceği gibi, talep olması halinde başka öğrencilere de dilediği koşulda tam ciro ile dolaşımda tutma seçenekleri sunulmuştur. Her iki dersin toplam potansiyel ürün değişim maliyeti olan 7.600 TL Şaban Bey’e taahhüt edilmiştir.

Uygulama sonrasında AltınPuanların tamamı vize ve final sınavlarında kağıtlara eklenerek kullanılmış ve ders notlarının yükseltilmesinde kullanılmıştır. Kantinden ürün satın alımında kullanan olmadığından hiç bir maliyet oluşmamıştır. Öğrencilerin kendi aralarında devirler yaptığı görülmüştür. AltınPuan’ın dolaşım hızı öğrencilerin not olarak kullanmayı tercih etmeleri nedeniyle düşük kalmıştır. AltınPuan’ı derste alan tüm öğrenciler sınav sorularına da doğru cevap vererek geçer puan almışladır. Derslere hiç gelmeyen bir öğrenci 30 AltınPuan devir alarak sınavda kullanmış, ancak sınav kağıdı yetersiz olduğundan AltınPuan ilave edilmesine rağmen geçer not alamamıştır. Bir öğrencimiz diğer derste AltınPuan alarak kendi sınavında kullanmıştır. Her bir puan için belirlenen değerin öğrencinin puanı ders puanı dışında kullanması için aklını çelici olmamış, ürün değişim değerlerinin artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

AltınPuan Kağıt Formda Oyunla Öğrenme Aracı

Etki Gözlemi

Okula gelme olanağı olan öğrencilerin derse katılımları artmıştır, kampüs içinde olmalarına karşın kafede, yurtta veya kütüphaneden online derse katılan öğrencilerin sınfta yüzyüze katılım oranları yükselmiştir. Öğrencilerin derste kalma süresi uzamıştır. 2 ders toplam süresi 100 dakika olmasına karşın 120 dakikaya uzamıştır, bazı öğrencilerimiz ardı ardına planlanan takip eden diğer derse katılmaya devam etmiştir.

Yenilikçi ve Teknolojik Altyapı

Uygulama dolaşım hızının artırılması ve kullanım seçeneklerinin genişletilmesi için Doç. Dr. Memduh Aslan tarafından geliştirilen ve adına patentlenen Estra (Elektronik Sertifika Trampa Sistemi) sistemine taşınmıştır. Kullanıcı arayüzleri ve paydaşların kullanacakları sanal POD (Point of Delivery) geliştirilmekte ve etkinliğimize yetiştirilmeye çalışmaktadır. Etkinlik katılımcıları dilerlerse sistemde cüzdan oluşturabilecek ve destek vererek oyunumuza aktif olarak katılabileceklerdir. Estra sistemi hiç bir parasal işlem veya teslimatta yer alamayacak, algoritmalar ve akıllı sözleşmeler kişi müdahalesi olmadan oyunumuzun kurallarını aktörlerin taleplerine göre otonom olarak işletecektir.

HEDEFLER

Karşılanan BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

AltınPuan Projesi ile BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedef kategorilerinden 1-Yoksulluğa Son, 2- Açlığa Son, 4-Nitelikli Eğitim, 5- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, 8- İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, 9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, 10- Eşitsizliklerin Azaltılması, 11-Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, 12- Sorumlu Üretim ve Tüketim, 15- Karasal Yaşam, 16,- Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar, 17- Amaçlar için Ortaklıklar hedeflerine ulaşma amaçlanmaktadır.

Akademik Hedefler

Sistemde oluşan veriler anonimleştirilmek suretiyle belirli periyotlarla analiz edilerek akademik çalışmalara konu edilecek veya çalışma yapmak isteyen akademisyenlerimizle ve veri madenciliği yapmak isteyen akademik birimlerle veri setleri paylaşılacaktır. Analiz sonuçları akademik yayın olarak açık erişimle paylaşılacaktır. Oyunumuz devam ettiği sürece yeni paydaşlara ve kullanıcı katılımlarına açık olacaktır.

Proje çok kazanımlı olarak tasarlanmıştır. Projenin eğitim ve öğretim sürecine olana etkileri ve eğitim bilimleri alanında ortaya çıkacak veri setlerinin bilimsel araştırmalara uygun olarak derlenip dağıtıma uygun hale getirilmesi Eğitim Bilimci Prof. Dr. İlke Evin GENCEL yönetiminde yürütülecektir.

Öğrencilere Yönelik Hedefler

Öğrencilerin ders zamanında dersin öğretim üyesinden daha fazla faydalanabilmesi ve etkileşimli öğrenim görebilmesi için sınıfta olma süresinin artırılması, öğrencinin küçük çabaların küçük ödüllerle beslenerek sürdürülebilir çaba alışkanlığının kazandırılması, öğrencinin eğlenmesi, herkesin kazanabileceği bir ortam oluşturarak özgüven kazanımına olanak sağlanması, öğrencinin basit beşeri ihtiyaçlarının karşılanması, öğrenci mali durumunun dolaylı transferler ile güçlendirilmesi, beşeri ürün veya hizmete erişimde sosyo ekonomik farklılıkların giderilmesi, mali kaygılarla belirli ürün/hizmete erişim kaygılarının giderilmesi, öğrenciye yaşam kültürü kazandırılması, öğrencinin boş zamanlarında kısmi süreli çalışarak gelir elde etme ihtiyacının azaltılması veya tamamen kaldırılması.

Burs Sisteminin Rehabilitasyonuna Yönelik Hedefler

Öğrencilere yönelik burs sistemleri belirli bir yarışmayı veya asgari bir başarı hedefinin tutturulmasını ve bu seviyenin korunmasına odaklanmaktadır. Ödül sistemleri ise genelde nihai başarının ödüllendirilmesine odaklanmaktadır. Ülkemizde farklı kurumlar öğrencilere ağırlıklı olarak başarı bursu vermektedirler. Ancak tüm burslar belirli bir merkezden dağıtılmadığından belirli bir başarıyı elde etmiş öğrencilerin birden fazla yerden burs almasına neden olmaktadır. Bu durumun iki farklı olumuz yönü olduğu değerlendirilmektedir. İlki, birden fazla burs alan öğrenci diğer öğrencilerin yeteri kadar bursa erişimine engel olmaktadır. Diğeri ise, üstün başarı elde etmiş öğrenci birden fazla yerden burs almayı ahlakileştirmekte ve bunalar üstünlüğü ile hak ettiğine inanarak, üstünlükçü hale gelmektedir. AltınPuan Projesi ile nihai başarı değil anlık küçük başarılar, diğerlerinin de elde edebilceği bir yarışma düzeni içerisinde sunulmakta ve kaynaklar adil dağıtılmaktadır. Sistem, diğerlerinin zararına aşırı yararlanmayı engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Çoğunluğun ortalama başarımının artırılmasının, avantajlı doğan azınlığın üstün başarısının ödüllendirilmesinden daha önemli olduğu, üstün başarılı öğrencinin üstün başarısının ödül olmasa bile ortaya çıkabilceği değerlendirilerek, dezavantajlı öğrenci grupların desteklenmesi hedeflenmiştir.

Mikro İşletmelere Yönelik Hedefler

Pandemi, deprem gibi nedenlerle öğretimin uzaktan eğitime dönüşüm zorunluluğu kampüs içinde ve kampüs çevresindeki mikro işletmelerin kazanç olanaklarını sona erdirmiş ve faaliyetlerini durdurma bazılarının ise tamamen kapatmaya yöneltmiştir. Kampüs çevresindeki mikro ekonomik faaliyet öğrencilerimizin fiziki ve beşeri ihtiyaçlarını karşılarken, okula yakın yerlerde kısmi süreli çalışmalarına da olanak sağlamaktadır. AtınPuan uygulaması ile öğrencilerimize çabaları karşılığında hediye edilecek ödüllerin mali getirileri doğrudan ödül veren tarafından doğrudan kampüs içi ve kampüs çevresindeki mikro işletmelere (esnaf) aktarılacaktır. Öğrencilerin ayrıca, bu yolla esnaf karışında müşteri kimliğinden sıyrılarak , veli nimete dönüştürülmesi de hedeflenmektedir.

Sosyolojik Hedefler

Felsefi, ahlaki ve dini inanç ve değerler insanları kendi malvarlıklarının bir kısmını başkalarına transfer etme isteklerine neden olmaktadır. Başkalarına destek faaliyetinin karmaşıklığı, doğrudan desteğin alan ve veren arasında psikolojik veya sosyal problemlere neden olabilme potansiyeleli, iyi duyguların suistimal için açık hedef olması, aracıya ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyaç genelde vakıf ve dernekler aracılığı ile organize edilmektedir. Bu organizasyonların başarısı hedef kitleye erişimi işletilen değerin istenilen şekilde ulaştırılmasındaki fiziki veya beşeri problemler bu kurumların da xamanla yıpranabilmesine neden olmaktadır. AltınPuan projesi ile kendi malvarlıklarından öğrencilerimize ödül verenler ile ödül kazanan öğrencilerimiz arasında herhangi bir temas gerçekleşmeden ve değer transferi aracı kullanmadan gerçekleşecektir. Ödülün mali değer ile tedarik edilmesi halinde, ödülün teslim noktasından (PoD-Point of Delivery, Esnaf) alınması ile teslimatı yapan mikto işletmeye doğrudan ödül sağlayan tarafından aktarılacaktır. Sistem ile ödül alan ile ödül veren birbirini tanımayacak, ancak maskelenmiş veya anonimleştirilmiş bilgiler ile ödül veren ödülünün amacına uygun olarak tamamlandığını eşanlı bilebilcektir. Teslim noktası ile, teslim edilen değerin bir ödül mü yoksa bir satınalma mı olduğu bilinmeyecek ve tüm tarafların sosyo ekonomik mahremiyeti korunacaktır.