DAİMİ Paydaşlar

Akademik Topluluk ve Yayın Kuruluşları

Maliye Okullu Akademisyenler Topluluğu
VergiSiz Dünya
Seagull Publications
International Journal of Tax, Economics and Management
Stepara Estra
Sarpozan Teknoloji
Baysal Aslan Hukuk
Ağar&Ağar Hukuk