Kurullar
Düzenleme Kurulu Daimi Üyeleri
Prof. Dr. Memduh ASLAN
Kocaeli Üniversitesi
Koordinatör Başkan
Kocaeli Forumu Kongre Başkanı
Prof. Dr. Ahmet AK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Uluslararası Akademik İlişkiler Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
Anadolu Üniversitesi
Eskişehir Forumu Kongre Başkanı
Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
Pamukkale Üniversitesi
Denizli Forumu Kongre Başkanı
Prof. Dr. Celali YILMAZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
İstanbul Forumu Kongre Başkanı
Doç. Dr. Ahmet SOMUNCU
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Kayseri Forumu Kongre Başkanı
Doç. Dr. Serkan AĞAR
Ankara Bilim Üniversitesi
Öğrenci Forumları Başkanı
Ankara Forumu Kongre Başkanı
Doç. Dr. Doğan GÖKBEL
Anadolu Üniversitesi
Kamu İlişkileri Başkanı
Maliye Okullu Akademisyenler Topluluğu Temsilcisi
Mustafa Kemal BULUT
Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı
Dış İlişkiler Başkanı
Dr. Arda SÜAR
İstanbul Medipol Üniversitesi
Kurumsal İletişim Başkanı
Dr. Bihter Esin YÜCEL SÜAR
Boğaziçi Üniversitesi
AltınPuan Moderatörü
Bilim Kurulu
Prof.Dr. Ziyaettin BİLDİRİCİ
İstanbul YMM
Prof.Dr. İlhami SÖYLER
Beykent Üniversitesi
Prof.Dr. Coşkun Can AKTAN
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Adnan ÇELİK
Konya Selçuk Üniversitesi
Prof.Dr. Nazmi SARI
Kanada – Saskatchewan University
Prof.Dr. Ahmet AK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof.Dr. Hasan ŞAHİN
Ankara Üniversitesi
Prof.Dr. İsa SAĞBAŞ
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Prof.Dr. Serhat YANIK
İstanbul Üniversitesi
Prof.Dr. Turgut ÇÜRÜK
Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa TAŞLIYAN
 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
Anadolu Üniversitesi
Prof.Dr. Celali YILMAZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof.Dr. Memduh ASLAN
Kocaeli Üniversitesi
Prof.Dr. Gülizar KURT GÜMÜŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. Bernur AÇIKGÖZ
Katip Çelebi Üniversitesi
Prof.Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
Pamukkale Üniversitesi
Prof.Dr. Çiğdem BOZ
Fenerbahçe Üniversitesi
Prof.Dr. Mehmet KOÇ
İstanbul Avukat
Prof. Dr. Prakash S. KAMBLE
Hindistan – Shivaji University
Prof. Dr. Cristi SPULBAR
Romanya – University of Craiova
Prof. Dr. Collins G. NTIM
İngiltere – University of Southampton
Prof. Dr. Christelle AURIACOMBE
Güney Afrika – University of Johannesburg
Prof. Dr. Alberto MACEDO
Brezilya – Brazilian Institute of Taxation
Dr. Panduranga Charanbaily BHATTA        
Hindistan – Indian Institute of Management Calcutta
Prof. Dr. İlke EVİN GENCEL
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay Fırat TANRISEVER
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof.Dr. Mustafa ÇOLAK
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Doç.Dr. Murat KARAHAN
Gaziantep Üniversitesi
Doç.Dr. Hakan BAY
Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç.Dr. Doğan GÖKBEL
Anadolu Üniversitesi
Doç.Dr. Ahmet TEKİN
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi
Doç.Dr. Ufuk GENCEL
İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç.Dr. Serkan AĞAR
Ankara Bilim Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet TAN
Siirt Üniversitesi
Doç. Dr. Katarína STACHOVA
Slovakya – University of Economics and Management of Public Administration of Bratislava
Doç.Dr. Ahmet SOMUNCU
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Yusuf İLERİ
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Emin BARLAS
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Ekrem MERİÇ
Anadolu Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Aykut İŞLEYEN
Hitit Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Zehra Nurdan ATALAY
Bandırma Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Şerife Yıldız AKGÜL
Anadolu Üniversitesi
Dr.Öğr.Ü. Zübeyir BAKMAZ
Malatya İnönü Üniversitesi
Dr. Sibel DİNÇ AYDEMİR
Gebze Teknik Üniversitesi
Dr. Arda SÜAR
İstanbul Medipol Üniversitesi
Dr. Bihter Esin YÜCEL SÜAR
Boğaziçi Üniversitesi
Dr. Jaycob IZSÓ
ABD) Portland State University
Dr. Ahmet KAVAK
İstanbul YMM
Dr. Hüseyin AL
BDDK
Dr. Mustafa ALPASLAN
İzmir SMMM
Dr. Yüksel GÖRMEZ
TCMB
Dr. Celal ÇELİK
İstanbul YMM
Dr. Ozanser UĞURLU
İstanbul Psikolog
Dr. Emre ATSAN
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Danışma Kurulu
Erdoğan SAĞLAM
İstanbul YMM
F.Eda BAYSAL
İzmir Avukat
Ahmet KAYA
Maliye Okulu Mezunlar Derneği Genel Başkanı